Recomandari din fondul de carte al Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea

Răspunderea juridică a funcţionarului public
Autor: dr. Valerică Dabu
    Modul de tratare a problemelor abordate din unghiurile doctrinar, legislativ şi al practicii judiciare, , propunerile de <<lege ferenda>> făcute, se remarcă prin coerenţă, spirit critic şi creator şi în mod deosebit idei originale.
    Autorul aduce argumente solide de text, doctrină şi practică judiciară internaţională în susţinerea ideilor cu privire la posibilitatea atacării hătărârilor instanţelor române, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, date în domeniul responsabilităţii juridice a funcţionarului public.
    Idei deosebit de interesant argumentate, mi se par a fi şi cele prezentate de autor referitor la responsabilitatea obiectivă a statului pentru daune precum şi faptul că actelor de comandament cu caracter militar cât şi actelor autorităţilor militare, le sunt aplicabile dispoziţiile art.4 din Legea nr. 29/1990, în sensul că sunt supuse controlului judecătoresc prin contenciosul administrativ.
    Rod al unei bogate şi temeinice documentări studiul "Responsabilitatea juridică a funcţionarului public" se dovedeşte de un deosebit interes pentru teoreticienii şi practicienii dreptului cât şi în mod deosebit pentru cei chemaţi şi împuterniciţi de societate să aşeze pe alte fundamente această instituţie - cheie de boltă a unei administraţii moderne şi eficiente, cu adevărat în slujba cetăţeanului.

                                                                                                   Av. Vasile Manea Dr[gan
                                                                                               fost Procuror General al Romaniei

De ce (re)vin la biblioteca?

Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea                               

Translate

Faceți căutări pe acest blog

Follow by Email

Persoane interesate

Trafic pe blog

HTML hit counter - Quick-counter.net

Totalul afișărilor de pagină

Un produs Blogger.

About this blog