Despre noi

                                                          De ce (re)vin la biblioteca?


Irina Comanescu:  bibliotecar
Cristina Olteanu: bibliotecar


 
 SERVICIUL INDEXARE-REFERINTE ELECTRONICE


Conceptul Web 2.0 a inspirat bibliotecile să-şi reorienteze serviciile astfel încât ele să fie centrate pe nevoile comunităţii. Biblioteca 2.0 este modelul rezultat din combinarea conceptului cu serviciil tradiţionale şi cu noile tehnologii. Acest nou mediu de bibliotecă contribuie la dezvoltare interacţiunii cu utilizatorii, la personalizarea ofertelor de servicii şi la creşterea gradului de adresabilitate. 
            Pe fondul restrângerilor bugetare actuale biblioteca trebuie să-şi dezvolte instrumente specifice pentru a face faţă nevoilor tot mai diverse de informare ale comunităţii. Descrierea analitică a resurselor de bibliotecă, digitizarea colecţiilor şi dezvoltarea serviciilor de referinţe  contribuie la  cresterea gradului de exploatare a fondului existent.

            Descrierea analitică este procesul prin care fiecare resursă de bibliotecă este tratată ca un complex de componente cu informaţii proprii. Dezarticularea documentelor, cercetarea lor din punct de vedere al componentelor şi al notelor de conţinut, indexarea şi localizarea informaţiilor în cadrul resursei se realizează cu scopul de a întregi şi de a pune în valoare descrieriile bibliografice prin adăugarea de informaţie.
            Descrierea analitică a publicaţiilor existente în bibliotecă se face pe baza interesului  manifestat de către utilizatori faţă de un domeniu sau altul, având ca prim criteriu de selecţie gradul de noutate al publicaţiei. Solicitările utilizatorilor sunt adresate atât în mod direct bibliotecarilor, cât şi, indirect, prin intermediul opţiunii specifice din programul TINREAD şi prin intermediul adresei de mail a serviciului: biroureferinte@yahoo.com.

Avantaje:
- fiecare parte componenta devine titlu cautabil;
- întregeste şi pune în valoare documentele prin adăugarea de informaţie;
- aduce documentelor o nouă relevanţă;
- facilitează găsirea în mod rapid a unei informaţii corecte şi complete;
- realizează conexiuni între document;
- este un instrument in alcatuirea bibliografiilor tematice complete şi a referintelor.

Catalogul online

Site-ul bibliotecii găzduieşte catalogul on line. El poate fi accesat de către cei interesaţi, indifferent că sunt utilizatori înscrişi sau nu.
Orice descriptor se constituie într-un punct de acces, iar printr-o simplă căutare în modulul OPAC, fiecare titlu aflat in cuprinsul unui document va fi afişat şi va avea o descrie proprie. Titlurile cuprinse in volume de opere, în culegeri şi antologii sunt prezente în listă ca orice alt titlu de carte, doar că în dreptul lor este menţiunea ,,parte componentă”. Pe descrierea analitică este menţionat documentul general din care face parte, localizarea fizică în cadrul documentului, lista de subiecte aferente strict părţii componente, notele de conţinut şi oricare altă informaţie aparţinătoare.
Datorită legăturii descendente, titlurile aflate în cuprinsul unei lucrări se regăsesc şi pe descrierea bibliografică dacă ele au fost descrise analitic. La accesarea descrierii bibliografice a unei opere sunt afişate toate părţile componente în ordine aflabetică. Titlurile părţilor componente care nu prezintă interes (ex. Generalităţi despre….. Introducere în…) sunt enumerate în câmpul notelor de conţinut, astfel încât termenii conţinuţi să devină puncte de acces şi să poată fi regăsiţi la o căutare simplă.

Serviciul de referinţe online
  Dintre serviciile în mediu digital pe care le poate dezvolta o bibliotecă informatizată şi conectată la Internet, serviciile de referinţe constituie una dintre principalele pârghii de schimbare a imaginii bibliotecii.
Astfel, utilizatorilor li se pune la dispoziţie un serviciu de comunicare prin e-mail legat direct de catalogul on-line, permiţându-le formularea şi transmiterea unor cereri de informare.
 Referinţele prin e-mail reprezintă un serviciu digital de bibliotecă bazat pe utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării şi oferă utilizatorilor posibilitatea de a solicita bibliotecii informaţii bibliografice în orice moment, oriunde s-ar afla.
Acest serviciu facilitează accesul rapid şi de la distanţă la informaţii şi resurse digitale din colecţiile şi bazele de date ale Bibliotecii Judeţene Vâlcea printr-o simplă conexiune la Internet.
Serviciul de referinţe prin e-mail intenţionează să răspundă întrebărilor tipice adresate Biroului de Referinţe utilizând avantajul poştei electronice.
Tipuri de întrebări:
·   Referinţe bibliografice din cataloagele electronice proprii sau din alte surse de informare ale bibliotecii;
·   Realizarea unor bibliografii pe un anumit subiect conform profilului Bibliotecii Judeţene Vâlcea;
·     Orice alt tip de întrebare care vizează conţinutul colecţiilor bibliotecii;
·    Informaţii de redirecţionare către o altă instituţie (bibliotecă, centru de documentare) care ar putea oferi răspunsul la cererea de referinţe. 
Modul în care se desfășoară procesul de referințe prin e-mail este următorul:

-  utilizatorul completează formularul de cerere postat pe blogul Serviciului Indexare-Referinte electronice al bibliotecii sau transmite electonic la adresa de mail biroureferinte@yahoo.com);  
-   sosirea cererilor este verificată la un anumit interval de timp de către bibliotecarul de referinte;
-   când cererea nu este clar formulată, se declansează interviul de referinte (negocierea cererii), desfăsurat printr-un schimb de mesaje între bibliotecarul însărcinat cu rezolvarea cererii si utilizator;
-   în momentul în care bibliotecarul consideră că a obtinut răspunsul corect, îl transmite utilizatorului;
-   procesul se poate prelungi când utilizatorul nu este satisfăcut de răspunsul obtinut si solicită bibliotecarului o nouă căutare.
Tipurile de cereri la care va răspunde Serviciul de referinte sunt în general cererile simple, succinte, care necesită o negociere redusă si un răspuns punctual, furnizat rapid.
 Termenul de răspuns la solicitările utilizatorilor este de 1-2 zile lucrătoare de la primirea mail-ului.
     Pentru cererile de referinţe bibliografice complexe şi biliografiile tematice, răspunsul va depinde de gradul de dificultate al fiecărei cereri.
   Serviciul de referinţe asigură:
· cercetare documentară pentru colecţiile şi bazele de date aflate în patrimoniul bibliotecii;
·asistenţa, instruirea şi îndrumarea utilizatorilor bibliotecii în procesul de căutare, regăsire/identificare şi/sau selectare a informaţiei;
· formarea utilizatorilor bibliotecii în vederea utilizării materialelor de informare bibliografică – bibliografii, cataloage, şi a mijloacelor moderne de accesare şi regăsire a  informaţiilor bibliografice (baze de date proprii, baze de date accesibile prin Internet gratuit sau pe baza unui abonament);
·elaborarea şi redactarea materialelor informative despre bibliotecă şi colecţiile ei;
Biroul de Referinţe participă la realizarea unor materiale informative şi activităţi în vederea promovării imaginii bibliotecii, colecţiilor, serviciilor şi produselor sale.
Avantajele servicului de referinţe prin e-mail trebuie privite din două perspective: una instituţională, alta aparţinând utilizatorului.
Din perspectivă instituţională, principalul avantaj îl constituie creşterea eficienţei comunicării cu utilizatorii iar principalul avantaj pentru utilizator îl constituie posibilitatea de a obţine informaţiile dorite de acasă sau de la locul de muncă, el nemaifiind nevoit să se deplaseze până la sediul bibliotecii.


                


                                                                                                                                                
De ce (re)vin la biblioteca?

Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea                               

Translate

Faceți căutări pe acest blog

Follow by Email

Persoane interesate

Trafic pe blog

HTML hit counter - Quick-counter.net

Totalul afișărilor de pagină

Un produs Blogger.

About this blog