Proiectul Învăţare prin dictare
Învăţare prin dictare  (6)


Pe parcursul săptămanii activităţilor extraşcolare ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!", ne-am întâlnit cu prietenii noştri pentru a susţine dictarea curentă, dar şi cu elevii care au lipsit pe parcursul proiectului pentru a recupera lucrările restante. Tema aceastei săptămâni s-a raportat la memoria culturală a Râmnicului, iar textele pentru dictare au fost selectate din lucrări publicate pe site-ul proiectului  ,,Istoria locala @ biblioteca ta publica”, proiect de promovare a patrimoniului istoric local implimentat de Biblioteca Antim Ivireanul în parteneriat cu alte cinci biblioteci din ţară. (http://www.istorielocala.ro/). Cu acest prilej, elevii au fost încurajaţi să citească textele postate la pagina special creată pentru ei, Istoria pentru copii, şi să îşi scrie impresiile la rubrica de comentarii.
Pe lângă susţinerea dictărilor, elevii au prezentat în faţa colegilor cărţile citite, au răspuns întrebărilor legate de titlurile recomandate şi şi-au argumentat alegerile. (http://carteadecincistele.blogspot.ro/) La finalul fiecărei ore s-a prezentat filmul documentar despre originea şi semnificaţia zilei de 1 aprilie 1 Aprilie - Ziua păcălelilor”( http://www.youtube.com/watch?v=-dz2-2vwEes&feature=youtu.be ).

Următoarea sesiune de dictări va avea loc pe 10 mai.

Textele dictării din luna aprilie:

„Se spune că demult, trăiau pe acele plaiuri doi mari împăraţi, amândoi din neam de viteji, care nu prea se înţelegeau între ei, din pricină că fiecare ar fi vrut să-şi întindă stăpânirea şi peste pământurile celuilalt. Unul se numea Basarab şi îşi avea palatele pe înălţimile dealului Cetăţuia, iar celălalt se numea Olea şi curţile lui se aflau mai jos, către apă, la Malul Alb. Îşi orânduise bine moşiile, pământurile dădeau roade bogate, iar unii dintre supuşii lui erau meşteri neîntrecuţi în modelarea lutului, din care făceau cele mai frumoase oale. “                   Legenda Râmnicului)                                                                                           „Nu l-am ascultat pe tata. Am alergat la unul dintre soldaţii români care îi păzeau şi     i-am cerut voie să-i dau copilului neamţ pâinea. Era un tânăr negricios, nu mi-a răspuns nimic, a dat doar din umeri. Mi s-a părut că ridicarea lui din umeri voia să spună „fă ce vrei, eu n-am văzut, n-am auzit”. M-am strecu­rat în convoiul de prizonieri şi m-am apropiat de copilul de trupă. Mă gândeam să-i spun câteva cuvinte alese, cum ne vorbea domnul director Modreanu în zilele de sărbători naţio­nale, dar în capul meu parcă se făcuse un gol.”

Tamaş, Corneliu. Copil de trupă.

Alege cuvantul corect:

         plesni – plezni
         premisă - premiză
         dezmorţi-desmorţi
         desţeleni- dezţeleni
         preşedinţial- prezidenţial
         desnădejde- deznădejde
  disident-dizident 
filosof - filozof


Textele pentru recuperare:


„Îmi aduc aminte de fluturii pe care i-am prins şi de culorile vii şi minunate pe care le-am şters în glumă, de pe aripile lor. Asta se întâmpla dimineaţa de tot. Când m-am uitat, nu i-am mai văzut
Zaharia Stancu – Descuţ
 

Fericească-l cine-o vrea, dar mie nu mi-ar conveni succesul pe care l-a câştigat el. Totdeauna m-am străduit să-mi fac în aşa fel datoria, încât propria-mi conştiinţă să fie împăcată. Mi-e străină intenţia de a-mi cuceri popularitate şi apreciere ponegrindu-i pe alţii sau fălindu-mă cu rezultatele unei cercetări ce nu-mi aparţine. I-am apreciat şi-i voi aprecia mereu pe oamenii modeşti. Nu-i onorabil să devii un încrezut dacă ţi s-au arătat calităţie.

..................................................
Admiratu-i-am şi admiratu-i-voi şi în viitor pe marii savanţi sau excepţionalii artişti, mânaţi în întreagă-le activitate numai de dorinţa de a-şi sluji patria, de a-i face pe semenii lor mai fericiţi, de a contribui la progresul omenirii.


V-am spus că s-au schimbat unele dispoziţii privind desfăşurarea excursiei şi voi v-aţi bucurat. Fiindcă întotdeauna mi-a plăcut disciplina, spune-le să nu întârzie, întâmple-se orice. Fii atent şi pregăteşte-te până nu-i prea târziu. Nu fi neliniştit c-am vorbit aşa, dar povestea aceea m-a mâhnit. Vedeţi-vă de treabă şi îndemnaţi-i şi pe ei să-şi pună totul la punct ca să nu întârzie.
 M-ar mira să-i găsesc la ora pe care mi-ai indicat-o în acelaşi loc. Unii cred că s-au dus de-a lungul bulevardului, apoi reîntorcându-se şi neîntâlnindu-mă au plecat să-i caute pe ceilalţi. Bine-ar fi să nu-şi fi pierdut vremea! Ţi-e greu să înţelegi cât m-am supărat din cauza acestor concesii ce li s-au făcut. Fii prundent şi impune-ţi un efort continuu spre a-ţi atinge ţelul. Nu fi nerăbdător, căci ceea ce v-a neliniştit a trecut.

Învăţare prin dictare (5)
 
Sosesc cocoarele, sosesc
De dupa deal de ţintirim,
Iar anii trec, copiii cresc,
Se schimbă tot ce-i omenesc,
Şi noi îmbătrânim.
Mi-aduc aminte ca acum
Când alergam cu capul gol
Prin prăfăria de pe drum
Şi când ardeam căţile scrum
 Şi scoalei dam ocol.
Şi mai târziu când am plecat,
Ce veselie în trăsură!...
Cum nici n-am plâns, nici m-am mirat,
Pe când plângea un biet argat
C-un deget dus la gură.
Şi vreme lungă mai târziu
Când m-am întors cu dor de bine,
Nehotărât fără să ştiu
Ce pot să fac şi ce-am să fiu
In lupta mea cu mine.
                            (Duiliu Zamfirescu- Sosesc)

Câteva versuri din această poezie au însoţit prezentarea Obiceiuri de primăvară pe care au vizionat-o pe 1 martie  participanţii la cea de-a cincea sesiune din dictari din cadrul proiectul Învăţare prin dictare. Pentru dictări au fost selectate texte din legende româneşti legate de tradiţia mărţişorului. Colega noastră, Carmen Spiegel, le-a prezentat copiilor arta modelării hârtiei şi a făcut demonstraţii de quilling.
Tema acestei săptămâni a fost caracterizarea unui personaj preferat, iar copiii au fost cei care au făcut prezentări în faţa colegilor. Toate înregistrările video au fost postate pe blogul Cartea de cinci stele.

 Textele dictate:
,,Odată soarele coborî într-un sat, la horă, luând chipul unui fecior. Un zmeu l-a pândit şi l-a răpit dintre oameni, închizându-l într-o temniţă. Lumea se întristase foarte tare. Păsările nu mai cântau, izvoarele nu mai curgeau, iar copiii nu mai râdeau. Nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte pe zmeu.
Într-o zi, un voinic s-a hotărât să plece în căutarea soarelui şi să-l salveze. Mulţi dintre pământeni l-au condus şi i-au dat din puterile lor ca să-l ajute să-l biruie pe zmeu şi să elibereze soarele. S-au înfruntat zile întregi până când zmeul a fost doborât. Slăbit de puteri şi rănit, tânărul a eliberat Soarele”.                                                                                    Legenda mărţişorului,,Într-o zi friguroasă de sfârşit de iarnă, ce-i mai trecu prin cap bătrânei? Îi dădu fetei o haină neagră si murdară şi îi spuse să se ducă la râu, să o spele până când haina va deveni albă.
Biata fată, ce să facă? Nu îndrăznea să se întoarcă acasă cu haina murdară, deşi frigul aproape ca o transformase într-un sloi de gheaţă.
Atunci trecu pe acolo un flăcău chipeş, ce purta la pălărie o floare roşie. Flăcăul stătu puţin pe gânduri, apoi îi spuse fetei:
- Eu sunt Mărţişor, fiul Primăverii, voi încerca să te ajut. Dar mai întâi, pune-ţi această floare roşie în păr. Zicând acestea, Mărţişor îşi luă floarea de la pălărie şi i-o dărui fetei.
- Acum mai spală încă o dată haina şi du-te acasă.
Fata făcu întocmai, spălă încă o dată haina, o puse în coş şi se întoarse cu spaima în suflet acasă.
Dochia cea răutăcioasă o aştepta în prag:
-Ei, ia să văd, mi-ai îndeplininit porunca, ori ba?
Fata scoase haina din coş şi, ce să vezi? Haina era curată şi albă ca neaua. Dochia a rămas mută de uimire, la fel si fata. Dar când aceasta s-a aplecat să ia haina, floarea rosie i-a căzut din păr pe zăpada albă. Baba Dochia a văzut-o şi a zis:
-Au înflorit florile, înseamnă că a venit primăvara, voi pleca cu oile pe munte.

Învăţare prin dictare (4)
Pe 1 februarie a avut loc cea de-a patra sesiune din dictari din cadrul proiectul, iar întâlnirile cu cei 287 de participanţi au avut loc la Sala Universitarilor şi la Secţia pentru copii. Pentru dictări au fost selectate texte din opera  lui Tudor Arghezi, iar pentru verificarea suplimentară, elevii au avut de ales cuvintele corecte dintr-o listă cu termeni. După dictarea propriu-zisă elevii din clasele mici au participat la un concurs legat de tema sesiunii, iar la final a fost citită povestea Piatra piţigoiului de Tudor Arghezi. Elevilor mai mari le-a fost prezentat un documentar despre viaţa lui Tudor Arghezi, iar bibliotecarii au făcut recomandări de lectură.
Cele mai apreciate momente ale întâlnirilor au fost prezetările de carte şi recomandările de lectură susţinute de către participanţi. Copiii şi-au prezentat cărţile preferate şi au încercat să-i convingă şi pe colegii lor să citească. Toate recomadările lor de lectură au fost înregistrare video şi au fost postate pe blogul Cartea de cinci stele, urmând ca la finalul proiectul, pe 3 iunie 2013, să fie premiate cele mai votate cărţi.  


 Textele dictate:

,,A fost odată o toamnă dulce şi lungă, cum au mai fost şi altele, însă nu la fel în totul şi întocmai ca toamna aceea. Păsările călătoare ajunseseră cu bine în ţara caldă, unde aveau să trăiască până ce trecea gerul şi se topea zăpada de la noi.
Văzând că încep să îmbătrânească şi că unele din ele nu o să mai aibă puterea să se întoarcă de două ori înapoi, pasările au ţinut sfat laolaltă şi s-au hotărât să zidească un palat”. (Tudor Arghezi.Piatra piţigoiului)

,,Luminându-se niţeluş, oamenii au găsit urşii colindând prin sat şi, speriaţi, au ieşit cu furcile şi i-au gonit. Cu vântul împotrivă, cu oamenii împotrivă. În vizuini îi aşteptau puii, copiii lor cu botul mare, cu ochii mici, şi vedeau, la ceasornicul din perete, că părinţii întârzie şi nu mai vin. Ursul mângâie dulce cu laba lui de fier, când îşi dezmiardă puii, făcându-şi-o de mătase şi de catifea, şi mama ursoaica îşi face nasul moale când şi-l vâră -i gâdile între şale. Unde s-au dus urşii alungaţi din sat, nu ştie să ne spună nimeni: până la primăvară, când încep să se întoarcă nevăstuicile la staul şi florile încep să scoată scufii albastre şi albe, din arăturile cârtiţei negre”.    
                                                                          (Tudor Arghezi. Cătunul de sticlă)
18 ianuarie - Sesiunea a 3-a de dictări

La această sesiune au fost prezenţi 284 de participanţi. Au fost verificate cunoştinţele elevilor în ceea ce priveşte scrierea cu cratimă, iar textele au fost selectate din opera lui Mihai Eminescu.  A fost prezentat un film documentar despre viaţa lui Eminescu, iar elevii au susţinut un recital de poezii. Pentru explicarea regulilor de scriere cu cratimă, am implicat elevii în jocul bulinelor.

„Era un om sărac ş-avea o mulţime de copii. Acum era-n vremea foametii şi el a muncit o săptămână pe un căuş de grăunţe. Acum s-a dus la râşniţă cu dânsele. După ce le-a râşnit, a ieşit afară cu căuşul cu făină şi s-a pornit o furtună mare şi i-a luat toată făina din căuş.”
                                                    „Borta  vântului”


„- Bine ai venit, Făt-Frumos! zise-mpăratul, am auzit de tine, da de văzut nu te-am văzut.
           - Bine te-am găsit, împărate, deşi mă tem că nu te-oi lăsa cu bine, pentru că am venit să ne luptăm greu, că destul ai viclenit asupra tatălui meu.
          - Ba n-am viclenit asupra tatălui tău, ci totdeauna m-am luptat în luptă dreaptă. Dar cu tine nu m-oi bate. Ci mai bine-oi spune lăutarilor să zică şi cuparilor să împle cupele cu vin şi-om lega frăţie de cruce pe cât om fi şi-om trăi.”

                                    Făt Frumos din lacrimă

 „Pierdut în păduri, Genarul îşi aude calul nechezând.
— Ce e? îl întrebă.
Făt-Frumos îţi fură fata, răspunse calul năzdrăvan.
Putea-l-om ajunge? întrebă Genarul mirat, pentru că ştia că-l omorâse pe Făt-Frumos.
— Nu, zău, răspunse calul, pentru c-a încălecat pe un frate al meu, care are şapte inimi, pe când eu n-am decât două.
Genarul îşi înfipse pintenii adânc în coastele calului, care fugea  scuturându-se... ca o vijelie. Când îl văzu pe Făt-Frumos în pustiu, zise calului său:
— Spune frăţâne-tău să-şi arunce stăpânul în nori şi să vină la mine, că l-oi hrăni cu miez de nucă şi l-oi adăpa cu lapte dulce.”
                                    Făt Frumos din lacrimă


7 decembrie - Scrierea cu â şi î

La cea de-a doua sesiune de dictari au participant 278 de elevi.  Textul pentru dictare a vizat verificarea scrierii cu â/î şi a fost selectat din opera lui Vasile Alecsandri. Pe parcursul întâlnirii participanţii au fost invitaţi să cunoască opera marelui scriitor prin vizionarea unei părţi din piesa "Chirinţa în provincie".
 Clasamentul
Textul:
Vasile Alecsandri este poet, dramaturg, publicist, om politic. El s-a născut la Bacău, dar şi-a petrecut copilăria la Iaşi şi la Mirceşti. Activitatea literară i-a adus cele mai mari bucurii. Multe dintre piesele lui s-au jucat de-a lungul timpului, iar opera sa este apreciată şi astăzi.

„Oprindu-se vaporul la Brăila, mă hotărâi a mă coborî pe uscat şi a întrerupe călătoria mea în Orient, pentru de a mă rătăci câtva vreme în câmpiile Valahiei. Speram să intru într-o viaţă nouă şi plină de întâmplări originale. Mă pregăteam a-mi apăra zilele împotriva fiarelor primejdioase şi a cetelor de hoţi ce gândeam că aş întâlni în calea mea. Îmi încărcai deci pistoalele şi sării din corabie pe pământ, cu gând de a răsturna jos pe cel întâi valah ce s-ar înainta spre mine... Nici unul din oamenii adunaţi pe mal nu mă băgă în seamă, şi, în loc de duşmani, mă trezii faţă-n faţă cu consulul francez din Brăila, care, cunoscându-mă de compatriot, mă pofti la el acasă.”
(Vasile Alecsandri –Balta-Albă)2 noiembrie - Prima dictare

Textele pentru dictarea din data de 2 noiembrie au fost selectate din ediţiile repovestite ale Iliadei, iar tema sesiunii a fost “Scrierea cu literă mică şi literă mare”.  Dictarea a avut un anumit grad de dificultate, iar rezultatele obţinute în urma evaluarii lucrărilor, ne orienteză în selectarea textelor următoare.
Am utilizat Ruleta expresiilor ca metodă non-formală pentru a explica semantica şi etimologia unor expresii celebre precum: mărul discordiei, calul troian, cutia Pandorei...

 S-a punctat în mod special corectitudinea scrierii cu literă mare şi literă mică, dar şi scrierea corectă a termenilor, a ortogramelor, utilizarea ghilimelelor în condiţiile citării, a semnelor de punctuaţie.

Textele dictate pe nivel de pregătire:

1. Scrieţi după dictare:

            “Povestea spune că odinioară, în Grecia străveche, pe culmile înnourate ale muntelui Olimp, sălăşluiau zeii nemuritori, feriţi de iscoditoarele priviri omeneşti. Acolo, în palatul de cleştar al lui Zeus, mai marele între zei, s-a pornit o petrecere cum n-a mai fost. Zeii toţi s-au adunat în sala măreaţă a palatului, ci numai pe Discordia, pe  zeiţa vrajbei, pe buclucaşa Eris, nu s-a gândit nimeni să o poftească.
            Dar cruda zeiţă a aflat la vreme de petrecerea zeească şi s-a răzbunat cumplit.”
„Mărul de aur” din „Iliada repovestită copiilor”


            “Povestea spune că odinioară, în Grecia străveche, zeii porniră o mare petrecere în Olimp, dar uitară s-o invite pe zeiţa Eris, zeiţa vrajbei. Aceasta află însă şi se treziră cu ea în uşă în toiul petrecerii. Scoase din sân un măr de aur, îl aruncă în mijlocul încăperii şi strigă:
            - Celei mai frumoase dintre voi !
             După o vreme, Afrodita, zeiţa dragostei şi frumuseţii, îi ceru lui Zeus mărul. Când să întindă mâna şi să i-l dea, apăru Atena, frumoasa zeiţă a înţelepciunii şi ceru mărul pentru ea. Pe când Zeus se gândea ce să facă, sosi şi Hera, frumoasa lui soţie, care aştepta să îi dea ei mărul. Zeus le propuse celorlalţi zei să o aleagă pe cea mai frumoasă dintre ele, căci lui îi era greu să aleagă între soţie şi cele două fiice, dar se feriră cu toţii. Atunci Zeus le spuse celor trei zeiţe să găseasca ele un muritor care să facă alegerea.”
„Iliada repovestită copiilor”


  1. Scrieţi cu literă mică sau literă mare următoarele cuvinte:
 
- războaiele balcanice
- Războiul de Independenţă
- Evul Mediu
- ţările române
- Războiul de Treizeci de Ani
- Alteţa Sa Regală


                                    ****************************************** Festivitatea de deschidere


Vineri, 2 noiembrie,  am avut prima întâlnire în cadrul proiectului Invăţare prin dictare. La festivitatea de deschidere, Cristiana Olteanu a prezentat noul format al proiectului şi acţiunile care se vor derula pe parcursul acestui an, iar Irina Comănescu a prezentat  dicţionarele si cărţile de referinţă utile celor care doresc să-şi îmbunătaţească abilitaţile de exprimare corectă în limba română. Intâlnirea a continuat cu susţinerea activităţilor programate  la care ne-am bucurat de prezenţa a 256 de participanti, elevi de la: 
 - Şcoala Take Ionescu
- Şcoala Anton Pann
- Şcoala generală nr. 10
- Şcoala I.G. Duca
- Şcoala generală nr. 4
- Colegiul Matei Basarab
- Liceul de Artă
- Colegiul Alexandru Lahovari
- Şcoala Waldorf 

  Proiectul Învățare prin dictare derulat de Biblioteca Antim Ivireanul este o idee generată de o problemă specifică: dezinteresul față de utilizarea limbii române corecte în contextul utilizării pe scară largă a tehnologiei informaționale și a site-urilor de socializare care au dezvoltat un adevărat limbaj paralel. La originea proiectului stă decizia guvernului de a introduce  obligativitatea "momentului ortografic", inclusiv la clasele de liceu.  

 Scopul proiectului este acela de a contribui la consolidarea scrierii ortografice și sprijinirea competențelor de scriere corectă în limba română.  Provocarea constă în alegerea metodelor de abordare astfel încât să transformăm sau să încadrăm un proiect care pare că aparține exclusiv sferei educaționale, într-un serviciu de atragere a utilizatorilor spre bibliotecă si de promovare a colecțiilor. 

Pentru atingerea obiectivelor combinăm metodele formale cu cele non-formale.   Dictarea propriu-zisă este abordată diferențiat în funcție de vârsta și de pregătirea participanților, iar testele de creativitate sunt raportate la tema vizată.  În cadrul  sesiunilor  de dictare sunt prezentate videoexpoziții cu operele literare din care sunt selectate textele propuse spre dictare. Pentru exemplificarea practică a noțiunilor teoretice, fiecare sesiune se încheie cu afișarea  formei  corecte a textului dictat și cu  prezentarea în formă electronică a regulilor de ortografie.  Metodele non-formale cuprind și  activități de socializare bazate pe învățarea interactivă, energizere, tombole pe teme de ortografie.

În acestă a doua ediţie, proiectul „Invaţare prin dictare” va deveni mult mai interactiv. Pe pagina special creată pe blogul http://indexare-referinte.blogspot.ro/p/proiectul-invatare-prin-dictare.html vom posta textele dictărilor, explicaţiile ortografice şi prezentarea cărţilor din care fac parte textele selectate. Utilizatorii au posibilitatea să-şi exprime impresiile şi comentariile, să interacţioneze, să facă propuneri şi să adreseze întrebări utilizând instrumentele online pe care le punem la dispoziţie. O altă noutate este şi introducerea în cadrul activităţilor de creativitate a problemelor legate de limba romană vorbită şi greşelile stilistice (repetiţia, pleonasmul, tautologia, anacolutul, cacofonia, excesul de familiarisme, vulgarismul şi elementele colocvial-argotice, limbajul de lemn, clişeele lingvistice, hipercorectitudinea). Initierea participantilor in realizarea de recenzii, precum şi organizarea unor sesiuni de prezentare susţinute de ei şi de diverse personalitatăţi invitate să susţină dictarea şi să socializeze cu participanii sunt alte activităţi pe care le introducem în acest nou format al proiectului.

Prin obiectivele proiectului, biblioteca răspunde unei nevoi  a comunității, iar participanții dobândesc abilități și cunoștințe ce contribuie la creșterea performanțelor școlare și la dezvoltarea  lor personală.
La adresa de email biroureferinţe@yahoo.com, Tel: 0250/739221 int.136 şi completând formularul  pe blog, se pot  înscrie, pentru participarea la sesiunea care va avea loc pe 1 noiembrie la Biblioteca Antim Ivireanul,  toţi cei interesaţi să-şi testeze cunoştinţele de limbă romană, scrisă şi vorbită. 


ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂŢARE PRIN DICTARE


  Provocare!!!


Tu stii sa scrii? Inscrie-te!!!

Biblioteca Judeţeana ,,Antim Ivireanul", Vâlcea, deruleaza proiectul  ID- Invaţare prin dictare, in perioada 17 octombrie 2011-31 mai 2012.
Obiectivul principal este sprijinirea dezvoltarii abilităţilor de scriere corectă in limba romana. Sunt invitati să se înscrie şi să participe în mod gratuit toţi elevii interesaţi să-şi verifice şi să-şi îmbunătăţească cunoştinţele.

Sesiunile de dictări sunt bilunare: dimineata şi după-amiaza.
    
Elevi
Inscrierea se face începând cu data de 29 septembrie:
- la adresa de mail : biroureferinte@yahoo.com
- la toate secţiile şi filialele bibliotecii

- prin telefon: 0250739221, interior 136
                            0350401793, interior 136                  


  Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” derulează proiectul sub genericul „Învăţare prin dictare”. Obiectivul principal este sprijinirea dezvoltării abilităţilor de scriere corectă în limba română. Sunt invitaţi să se înscrie şi să participe elevii din toate formele de învăţământ (primar, gimnazial, liceal) interesaţi să-şi verifice şi să-şi îmbunătăţească cunoştinţele. Sesiunile de dictări sunt bilunare (dimineaţa şi după-amiaza) şi au loc la Sala Universitarilor a Bibliotecii Judeţene Vâlcea. De asemenea, trebuie menţionat faptul că aceste cursuri sunt gratuite.
Echipa de proiect: Cristina Olteanu, Irina Comănescu şi Dana Dobre.
Programul după care se desfăşoară acţiunea este următorul: dictarea propriu-zisă, alegerea cuvântului corect dintr-o serie de termeni, test de creativitate, proiecţie power point cu prezentarea normelor ortografice din DOOM 2. Alte activităţi specifice sunt: corectarea lucrărilor conform baremelor stabilite, evidenţa elevilor şi a punctajelor obţinute, comunicarea rezultatelor on-line; pregătirea sesiunii următoare; continuarea înscrierii; promovarea proiectului; transcrierea în format electronic a celor mai creative texte realizate de elevi şi afişarea lor în sala de dictare pentru încurajarea participanţilor.
                                       
“Scrierea dupa dictare nu a fost nicicând mai atractivă” a spus-o un participant la proiectul “Invăţare prin dictare” derulat la Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea. Afirmaţia nu este surprinzătoare  pentru cei care iau parte la sesiunile de dictare, deoarece fiecare nouă întâlnire are o altă temă care le testează cunoştinţele, dar le provoacă şi imaginaţia. Dictarea propriu-zisă este abordată în mod diferenţiat în funcţie de vârstă, iar explicaţiile ortografice sunt prezentate în formă electronică. Elevilor li s-au prezentat diferitele tipuri de dicţionare, precum şi modul lor de utilizare.
Inca de la început, proiectul a beneficiat de sprijinul lui  ID – prietenul DOOM-ului, un personaj care ii intampina pe participanti de fiecare data în holul bibliotecii. Acesta îi provoacă la concursuri de creativitate şi le oferă puncte şi un premiu special la finalul proiectului. Până în acest moment s-au testat cunoştinţele elevilor în ceea ce priveste scrierea cu  şi Î şi au fost depunctate confuziile provocate de fonetica unor temeni scrişi cu S sau Z. Temele dictarilor au avut în vedere scrierea corectă a cuvintelor omofone în funcţie de context, folosirea semnelor de punctuaţie, scrierea cu literă mică sau mare în conformitate cu regulile din ultima ediţie e Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române. O sesiune specială a vizat problemele verbelor de conjugarea a IV-a, cu terminaţia în i, dar şi a celor din fondul vechi terminate în vocalele aflate în hiat (–ia). Scrierea anumitor substantive, formele corecte de declinare, precum şi explicarea modificărilor aduse anumitor termeni au fost teme care au generat foarte multe dezbateri.
Rezultatele în urma corectării lucrărilor sunt transmise prin e-mail fiecărui participant, cu evidenţierea atât a greşelilor, cât şi a creativităţii. Temele de creativitate sunt legate în special de dictarea propriu-zisă, de tema săptămânii sau evenimentul la care ne raportăm. Până în acest moment sunt înscrisi 187 de participanţi dintre care se remarcă  atât prin frecvenţa participării, cât şi prin rezultatele obţinute următorii elevi: Florin-Adrian Pîrvu (clasa a XII-a D, Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari), Maria Claudia Idita (clasa a IV-a C, Şcoala Take Ionescu), Alexia Maria Coman şi Irina Cebanu (clasa a II-a A, Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân), Andrei Duruinu şi Valentina Vişan (clasa a III-a B, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4), Alexandru Cârstea (clasa a III-a C, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4), Dragos Plopa-Comănescu (clasa a V-a, Liceul de Arta).
         
             Îi aşteptăm în continuare pe toţi cei care vor să devină prietenii DOOM-ului!

De ce (re)vin la biblioteca?

Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea                               

Translate

Faceți căutări pe acest blog

Follow by Email

Persoane interesate

Trafic pe blog

HTML hit counter - Quick-counter.net

Totalul afișărilor de pagină

Un produs Blogger.

About this blog