Mă trag din ţărani veniţi din Grădini Ghetsimani ─ evocări literare ─


SURPATELE
Rai dulce, pogorât pe coline şi-n văi de verde măcriş, iluminări de voievodale zidiri Dintr-un Lemn şi antonpannescul Colnic, refugiul măduvei oaselor celor ce-au fost pe sub cer, pe sub pomi...
Apa Roşie, Valea Rece, Valea Albinelor ori a Fân­tânii, ca si cum visarea te-ar duce la un fel de Macondo. cu lumi ireale, frăgezimi de colind şi de metafore rare !...
Izvorul din Pisc, zestre de fată, scrisă pe piele de miel, aşa cum n-a mai fost vreodată: un izvor drept zestre pentru o surpăteană fată !...
Codri de fag şi de magnifici stejari buni pentru corăbii cu grâu şi pentru pereţi de altare ori de clopot­niţe; stejari seculari, din care Brâncoveanu făcea jgheaburi şi ciuturi de mori pentru bazalticii nori ve­nind dinspre  Dunăre-n jos !...
Doamne, câtă istorie-a curs prin aceste văi de alint şi de seve amare !... Surpatele. pe sub stele, îmi pare a fi o veche baladă odihnindu-se-n ierbi, o poartă sculptată, deschisă spre lume, pe sub care trec ţărani, voievozi şi poeţi !...
Mă descalţ la marginea satului, să nu-i tulbur roua şi liniştea, şi păşesc cu tălpile-mi fierbinţi prin amin­tirile sale de viaţă şi moarte, de viaţă... şi mă gândesc la Emineseu :
„Sara, pe deal, buciumul sună cu jale”, vers nepereche pentru edenice lumi, şi ştiu că mioritice turme ,,se cobor la vale”; că luna urcă în ceruri albas­tre ; că stelele toate mă privesc cum, cu sfială, păşesc peste colinele satului ; că bunii mei părinţi mă acoperă cu gene lungi, adumbrinde...
Surpate─sămânţă de lume, ghindă albă, solară !...Văi de mireasmă, de sălbatică mentă şi legănare de mesteceni înalţi, sprijinind cerul !...
Stau rezemat de sat ca de propria-mi viaţă, ca de o fără de sfârşit dimineaţă !...


Mai multe informaţii  <<<aici>>>

De ce (re)vin la biblioteca?

Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea                               

Translate

Faceți căutări pe acest blog

Follow by Email

Persoane interesate

Trafic pe blog

HTML hit counter - Quick-counter.net

Totalul afișărilor de pagină

Un produs Blogger.

About this blog